שמות לבנות

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
2
3
שם בעברית שם באנגלית ערך בגימטריה ערך נומרולוגי מין מקור השם
בינלאומי
חיותה Chayuta 429
6
חיטה Chita 32
5
חיי 28
1
חיל 48
3
חיננית Chinanit 528
6
חירות Cherut 624
3
חלום Chalom 84
3
חלי Cheli 48
3
חמדה Chemda 57
3
חמדת Chemdat 452
2
חמוטל Chamutal 93
3
חמי Chemi 58
4
חן Chen, Hen 58
4
חן לי Chen Li, Hen Li 98
8
חן-לי Chen-Li 98
8
חנה Chana, Hannah 63
9
חני Chani, Hani, Cheni 68
5
חניאל Chaniel 99
9
חנינה Chanina 123
6
חנית Chanit, Chenit 468
9
1
2
3
המאגר מכיל 2553 שמות לבנות