תנאי שימוש

• כל המידע הנכלל באתר שם-לי הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ מוסמך.

• הנך רשאי להשתמש באתר שם-לי למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, לשכפל, להדפיס, למכור, להפיץ ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר שם-לי, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, באפליקציות, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבעלי האתר.

• אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר שם-לי. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר שם-לי.

• אין להציג תכנים מהאתר שם-לי בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

• אין להציג תכנים מהאתר שם-לי בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.