שמות לבנות

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
2
3
4
5
6
7
8
שם בעברית שם באנגלית ערך בגימטריה ערך נומרולוגי מין מקור השם
בינלאומי
נוחם 104
5
נוי Noy 66
3
נויה Noya 71
8
נוית Navit 466
7
נולי Nuli 96
6
נועה Noa 131
5
נועם Noam 166
4
נוף Nof 136
1
נופיה Nofya 151
7
נופית Nofit 546
6
נופך Nofech 156
3
נופר Nuphar 336
3
נופרת 736
7
נופת Nofet 536
5
נוריאל Nuriel 297
9
נוריה Nuriya 271
1
נורית Nurit 666
9
נזר Nezer 257
5
נחל Nachal 88
7
נחלה Nachala 93
3
1
2
3
4
5
6
7
8
המאגר מכיל 2553 שמות לבנות