כל השמות

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
>
>>
שם בעברית שם באנגלית ערך בגימטריה ערך נומרולוגי מין מקור השם
בינלאומי
ירקון Yarkon 366
6
ירקונה Yarkona 371
2
ישגב Isgav 315
9
ישגה Yisge 318
3
ישועה Yeshuaa 391
4
ישורון Yeshurun, Jeshurun 572
5
ישי Yishai 320
5
ישיב Yashiv 322
7
ישכר Isaskhar 530
8
ישעיה Yeshaya 395
8
ישעיהו Yeshayahu 401
5
ישפה Yashphe 395
8
ישראל Israel 541
1
ישראלה Israela 546
6
ישראלית Israelit 951
6
יששכר Isaskhar 830
2
יתד Yated 414
9
יתיר Yatir 620
8
יתר Yeter 610
7
יתרו Itro 616
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
>
>>
המאגר מכיל 3238 שמות שונים