כל השמות

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
2
3
4
שם בעברית שם באנגלית ערך בגימטריה ערך נומרולוגי מין מקור השם
בינלאומי
צופי Tsofi, Tsufi 186
6
צופיה Tzofia 191
2
צופית Tsufit, Tsofit 586
1
צופנת Tsofnat 626
5
צופר Tzofar 376
7
צוק Tzuk 196
7
צוקית Tzukit 606
3
צור Tzur, Zur 296
8
צוראל Tzurel 327
3
צורי Tzuri, Zuri 306
9
צוריאל Tzuriel 337
4
צוריה Tzuria 311
5
צורית Tzurit 706
4
צח Tzach 98
8
צחי Tzachi 108
9
צחית Tzachit 508
4
צחר Tzachar, Tzochar 298
1
ציון Tzion 156
3
ציונה Tziona 161
8
ציוני Tzioni 166
4
1
2
3
4
המאגר מכיל 3238 שמות שונים