כל השמות

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
שם בעברית שם באנגלית ערך בגימטריה ערך נומרולוגי מין מקור השם
בינלאומי
יעד Yaad 84
3
יעל Yael 110
2
יעל חן Yael Chen 168
6
יעלה Yeela 115
7
יעלי Yaeli 120
3
יעלת חן Yaelat Chen 568
1
יעקב Yaakov, Jacob 182
2
יעקוב Yaakov, Jacob 188
8
יעקובה Yaacova 193
4
יער Yaar 280
1
יערה Yaara 285
6
יערי Yaari 290
2
יערית Yaarit 690
6
יפה Yafa 95
5
יפים Yefim 140
5
יפית Yafit 500
5
יפעה Ifah 165
3
יפעת Yifat 560
2
יפעתי Yifaati 570
3
יפרח Yifrach 298
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
המאגר מכיל 3238 שמות שונים