שמות לבנים

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
שם בעברית שם באנגלית ערך בגימטריה ערך נומרולוגי מין מקור השם
בינלאומי
אלי חי Eli Chai, Eli Hai 59
5
אלי רן Eli Ran 291
3
אליאב Eliav 44
8
אליאור Elior 248
5
אליאל Eliel 72
9
אליאן Elian 92
2
אליאס Elias 102
3
אליאסף Elyassaf 182
2
אליאת Eliat 442
1
אלידור Elidor 251
8
אלידן Elidan 95
5
אלידע Elyada 115
7
אליה Eliya, Aliya 46
1
אליהב Elihav 48
3
אליהו Eliyahu 52
7
אליהוא Elihu 53
8
אליו 47
2
אליוסף Elyosef 187
7
אליחי Elichai, Elihai 59
5
אליטל Elital 80
8
המאגר מכיל 1984 שמות לבנים