שמות נפוצים

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
2
3
4
5
6
7
8
שם בעברית שם באנגלית ערך בגימטריה ערך נומרולוגי מין מקור השם
בינלאומי
אגם Agam 44
8
אדוארד Edward 216
9
אדוה Adva 16
7
אדיר Adir 215
8
אדית Edith 415
1
אדל Adele, Adell, Odel 35
8
אדלה Adela 40
4
אדם Adam 45
9
אדר Adar 205
7
אהובה Ahuva 19
1
אהוד Ehud 16
7
אהרון Aharon, Aaron 262
1
אהרן Aharon, Aaron 256
4
אודליה Odelia, Odeleya 56
2
אוה Eva 12
3
אוהד Ohad 16
7
אולג Oleg 40
4
אולגה Olga 45
9
אוסנת Osnat 517
4
אופיר Ofir, Ophir 297
9
1
2
3
4
5
6
7
8
המאגר מכיל 740 שמות נפוצים