שמות משותפים

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<<
<
1
2
שם בעברית שם באנגלית ערך בגימטריה ערך נומרולוגי מין מקור השם
בינלאומי
חבר Hever 210
3
חוף Chof, Hof 94
4
חופש Chofesh 394
7
חורש Choresh 514
1
חושן Choshen 364
4
חזון Chazon 71
8
חי Chai, Hai 18
9
חיות Chayut 424
1
חיי 28
1
חיל 48
3
חירות Cherut 624
3
חלום Chalom 84
3
חמדת Chemdat 452
2
חמי Chemi 58
4
חן Chen, Hen 58
4
חן לי Chen Li, Hen Li 98
8
חני Chani, Hani, Cheni 68
5
חניאל Chaniel 99
9
חנינה Chanina 123
6
חסד Chesed 72
9
<<
<
1
2
המאגר מכיל 1299 שמות משותפים