שמות לבנות

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<<
<
1
2
3
שם בעברית שם באנגלית ערך בגימטריה ערך נומרולוגי מין מקור השם
בינלאומי
הגות Hagut 414
9
הגר Hagar 208
1
הגרה Hagara 213
6
הד Hed 9
9
הדה Hedda 14
5
הדי Hedy 19
1
הדס Hadas 69
6
הדסה Hadassa 74
2
הדר Hadar 209
2
הדרה Hadara 214
7
הדרי Hadari 219
3
הדריה Hadarya 224
8
הוד Hod 15
6
הודאל Hodel 46
1
הודיה Hodaya 30
3
הודייה Hodaya 40
4
הודליה Hodelya 60
6
הולי Holly 51
6
הוריה Horiya, Horaya 226
1
הטי Hatty 24
6
<<
<
1
2
3
המאגר מכיל 2553 שמות לבנות