כל השמות

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
שם בעברית שם באנגלית ערך בגימטריה ערך נומרולוגי מין מקור השם
בינלאומי
עופרה Offra 361
1
עופרי Ofri 366
6
עופרית Ofrit 766
1
עופרת Oferet 756
9
עושרה 581
5
עז Oz 77
5
עזר Ezer 277
7
עזרא Ezra 278
8
עזרי Ezri 287
8
עזריאל Azriel 318
3
עזריאלה Azriela 323
8
עזריה Azaria 292
4
עטיר Atir 289
1
עטר Atar 279
9
עטרה Atara 284
5
עטרת Ateret 679
4
עידו Ido 90
9
עידית Idit 494
8
עידן Idan 134
8
עיטור Itur 295
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
המאגר מכיל 3238 שמות שונים