כל השמות

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
שם בעברית שם באנגלית ערך בגימטריה ערך נומרולוגי מין מקור השם
בינלאומי
אהרון Aharon, Aaron 262
1
אהרונה Ahaorona 267
6
אהרן Aharon, Aaron 256
4
אודאל Odael 42
6
אודה Ode 16
7
אודהליה Odelia, Odeleya 61
7
אודט Odette 20
2
אודטה Odetta 25
7
אודי Udi 21
3
אודיאל Odiel 52
7
אודיה Odeya 26
8
אודיט Odit 30
3
אודיל Odile 51
6
אודין Odin 71
8
אודית Odit 421
7
אודל Odele 41
5
אודלה Odela 46
1
אודליה Odelia, Odeleya 56
2
אודם Odem 51
6
אודרי Audrey 221
5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
המאגר מכיל 3238 שמות שונים